Selecteer een pagina

Regina Axt

Praktijk voor lichaamgerichte psychotherapie

Lichaamgerichte psychotherapie

De lichaamsgerichte psychotherapie gaat ervan uit dat onverwerkte emotionele belevingen in het lichaam bewaard worden en tot spierspanningen leiden die maken dat men problemen in het dagelijks leven ervaart.  Er zijn verschillende vormen van lichaamsgerichte psychotherapie. Ik ben opgeleid in Bio-energetische Analyse.

Regina Axt

Sinds 1991 behandel ik patiënten vanuit mijn eigen praktijk. Ik ben gespecialiseerd in bio-energetische analyse. Ik zorg ervoor dat u uw eigen weg weer vindt, waardoor blokkades verdwijnen. Soms zelfs al na één gesprek.

Tijd voor een goed gesprek

Vindt uw eigen weg terug

Een geestelijke blokkade uit zich ook via het lichaam. Door het lichaam weer in beweging te zetten lost ook de geestelijke blokkade op.

Voor iedereen die een gesprekspartner zoekt

Voor mensen die vastlopen of vastzitten

Voor mensen die moeilijk contact kunnen maken

Voor mensen met angsten

Voor mensen met onverwerkte rouw

Intake

De intake duurt meestal een uur. Na deze intake weet u of u met mij verder wilt. Ik heb ondertussen een goed beeld van uw situatie en uw klachten.

Sessie

Meestal vinden de sessies eens per twee weken plaats, het liefst op dezelfde dag en tijd. Soms kan het ook vaker zijn. Het is aan te raden om kleding aan te trekken waarin u makkelijk kunt bewegen.

Vergoeding verzekeraar

De meeste zorgverzekeraars vergoeden bio-energetisch analytische therapie als er een aanvullende verzekering bestaat. De hoogte van het bedrag wordt door de verzekeraar jaarlijks vastgesteld.

Contact

Wilt u verder praten? Dan maak ik graag een afspraak met u.

Wat is Bio-energetisch analytische Therapie?

De Bio -Energetisch Analytische Therapie is door de psychiater Alexander Lowen een Amerikaanse psychiater ontwikkeld. Hij ervoer zelf dat het lichaam veel verborgen emoties huisvest. Dit fascineerde hem en bracht hem tot het vormgeven van deze therapie.

Het is een werkwijze die op het lichaam, het zelf en op de relatie georiënteerd is. Deze aspecten van de mens samen vormen een psychosomatische eenheid. De kern van deze werkwijze is een gelijkwaardige en wederzijdse afstemming tussen cliënt en therapeut, die veilig is waardoor mensen zichzelf werkelijk kunnen veranderen.

Achtergrond bij de therapie

Als een kind in moeilijke emotionele situaties komt, zijn soms de emoties te pijnlijk om deze te voelen en worden dan onderdrukt. Als die situaties vaker voorkomen of langer duren kan het tot overlevingsstrategieën (karakterstructuren) leiden.  Deze strategieën( het wegdrukken van de emoties) beschermen het kind en zijn dus nuttig voor de psychische gezondheid van het moment. Maar in het volwassen leven hinderen deze onderdrukte emoties de persoonlijke ontwikkeling,  de flexibiliteit en de vitaliteit. Deze processen zijn soms niet bewust en geven het gevoel van ” ik kom niet verder ,loop vast” of “ik kom steeds weer in dezelfde problemen”. Daarom is de levensgeschiedenis belangrijk om de situaties weer op te sporen die tot deze overlevingsstrategieën geleid hebben en deze weggedrukte emoties eens de ruimte te geven en te voelen.

Je leert je zo veel beter kennen. Jij ervaart zelfs waar je staat in je persoonlijke ontwikkeling en hoe deze met je levensgeschiedenis verbonden is. Het opsporen en loslaten van de blokkerende spierspanningen geeft de mogelijkheid om een andere keuze te maken.

Intake als start

In het intake gesprek gaat het over de vraag waarom je in therapie komt. In welke situatie ben je nu? Verder worden vragen gesteld betreffende het levensverhaal. Hoe ben je groot geworden, welke moeilijke en ook goede ervaringen heb je gehad? Waar sta je nu? Waar wil je naartoe?

De intake duurt meestal een uur.

Sessie(s)

Meestal vinden de sessies eens per twee weken plaats,  het liefst op dezelfde dag en tijd. Soms kan het ook vaker zijn. Het is aan te raden om kleding aan te trekken waarin men makkelijk kan bewegen.

Doel van de therapie

Het opsporen en loslaten van de blokkerende spierspanningen geeft de mogelijkheid om zelf een andere keuze te make. Ik help je die keuze te vinden.

Privacy

Het is wettelijk verplicht een dossier aan te leggen waar van de gegevens uit de intake en de sessies  worden bewaard. Tot deze gegevens heb alleen ik, als therapeut, toegang. Alleen met uw toestemming kan iets uit het dossier aan derden ( huisarts, vervolgbehandelaar) toegestuurd worden.  Voor  intercollegiale toetsing kan een geanonimiseerde versie gebruikt worden. Deze gegevens moeten 15 jaar worden bewaard.

Tijd voor een goed gesprek?

Contact gegevens

Praktijk Regina Axt
Adelheidstraat 14
2595ED Den Haag

070-3832828

E-mail