Selecteer een pagina

Lichaamgerichte Psychotherapie

Bio-Energetisch Analytische Therapie

Lichaam en geest zijn één

Onverwerkte emotionele belevingen worden bewaard in het lichaam en kunnen tot spierspanningen leiden.

Wat is lichaamsgerichte Psychotherapie

De lichaamsgerichte psychotherapie gaat ervan uit dat onverwerkte emotionele belevingen in het lichaam bewaard worden en tot spierspanningen leiden die maken dat men problemen in het dagelijks leven ervaart.  Er zijn verschillende vormen van lichaamsgerichte psychotherapie. Ik ben opgeleid in Bio-energetische Analyse.

Bron: wikipedia

Handig om te weten

Bio-energetische Analytische therapie

Bio-energetica is een therapeutische zienswijze waarin het verband wordt beschreven tussen inperkende lichamelijke en geestelijke sensaties en ervaringen. Doel is om door lichamelijke bewustwording op het geestelijke vlak verlichting van beperkingen te bereiken.

Kosten

De therapie kost 75.- Euro per sessie ( 1 uur). De factuur wordt direct opgesteld en de afrekening vindt ook direct plaats.

Annulering van de therapie is 2 dagen voor de sessie kosteloos, Indien later wordt geannuleerd wordt de sessie in rekening gebracht.

Locatie

Al ruim 30 jaar heb ik een praktijk aan huis.
Adres: Adelheidstraat 14 Den Haag

Informatie over therapie

Alexander Lowen

De Bio -Energetisch Analytische Therapie is door de psychiater Alexander Lowen een Amerikaanse psychiater ontwikkeld. Hij ervoer zelf dat het lichaam veel verborgen emoties huisvest. Dit fascineerde hem en bracht hem tot het vormgeven van deze therapie.

Als een kind in moeilijke emotionele situaties komt, zijn soms de emoties te pijnlijk om deze te voelen en worden dan onderdrukt. Als die situaties vaker voorkomen of langer duren kan het tot overlevingsstrategieën (karakterstructuren) leiden.  Deze strategieën( het wegdrukken van de emoties) beschermen het kind en zijn dus nuttig voor de psychische gezondheid van het moment. Maar in het volwassen leven hinderen deze onderdrukte emoties de persoonlijke ontwikkeling,  de flexibiliteit en de vitaliteit. Deze processen zijn soms niet bewust en geven het gevoel van ” ik kom niet verder ,loop vast” of “ik kom steeds weer in dezelfde problemen”. Daarom is de levensgeschiedenis belangrijk om de situaties weer op te sporen die tot deze overlevingsstrategieën geleid hebben en deze weggedrukte emoties eens de ruimte te geven en te voelen.

Je leert je zo veel beter kennen. Jij ervaart zelfs waar je staat in je persoonlijke ontwikkeling en hoe deze met je levensgeschiedenis verbonden is. Het opsporen en loslaten van de blokkerende spierspanningen geeft de mogelijkheid om een andere keuze te maken.

De therapie begint dus met oefeningen. Vooral ademoefeningen, oefeningen om steviger te staan, (Groundings- oefeningen).  Het waarnemen van het lichaam  is daarbij belangrijk.  De emoties die hierbij opkomen zijn het begin van de therapie. De therapeut volgt deze emoties en stuurt, maar  weet niet alles van tevoren. Het is een weg die men samen gaat.

Intake en sessies

Intake gesprek

In het intake gesprek gaat het over de vraag waarom je in therapie komt. In welke situatie ben je nu? Verder worden vragen gesteld betreffende het levensverhaal. Hoe ben je groot geworden, welke moeilijke en ook goede ervaringen heb je gehad? Waar sta je nu? Waar wil je naartoe?

De intake duurt meestal een uur.

Sessie(s)

De therapie begint dus met oefeningen. Vooral ademoefeningen, oefeningen om steviger te staan, (groundingsoefeningen).

Het waarnemen van het lichaam  is daarbij belangrijk. De emoties die hierbij opkomen zijn het begin van de therapie. De therapeut volgt deze emoties en stuurt, maar  weet niet alles van tevoren. Het is een weg die men samen gaat.

Over het algemeen bestaat de therapie uit één sessie per twee weken, liefst op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip. Dit ritme komt de therapie ten goede. Het aantal sessies varieert van één enkele sessie (de intake) meerder sessies.

Tijd voor een goed gesprek?

Contact gegevens

Praktijk Regina Axt
Adelheidstraat 14
2595ED Den Haag

070-3832828

E-mail